parakstu vākšanas nosacījumi

  • Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma
  • Parakstu vākšana sākās: 2023. gada 10. novembrī
  • Parakstu vākšanas beidzās: 2024. gada 9. novembrī
  • Nepieciešamais parakstu skaits: 154 241